Koninklijke Vereniging de Friesche Elf Steden

De vereniging is opgericht op 15  januari 1909 en organiseert indien mogelijk een elfstedentocht op de schaats. De laatste tocht werd gereden op 4 januari  1997. Op deze site vindt u informatie over onder meer de tochten, de vereniging en het lidmaatschap.

ALV op 20 december 2014

De Algemene LedenVergadering van de Vereniging vindt dit jaar plaats op zaterdag 20 december, in het WTC Expo in Leeuwarden. De vergadering begint om 11 uur. Op de agenda onder meer het start- en ledenbeleid. Daarnaast neemt Jan Oostenbrug tijdens de vergadering afscheid van de Vereniging en wordt Sytse Prins voorgedragen als zijn opvolger in het bestuur. De vergadering is verplaatst van de reguliere vrijdagmiddag naar een zaterdagochtend om ook mensen die van ver komen, of vanwege werktijden anders niet aanwezig zouden kunnen zijn, de kans te geven mee te praten over met name het start- en ledenbeleid. Lees meer

Vakantieperiode

In de periode van maandag 22 december 2014 tot en met vrijdag 2 januari 2015, is het kantoor van de Vereniging De Friesche Elf Steden vanwege vakantie verminderd  of niet bereikbaar.  Wij wensen iedereen hele fijne feestdagen en een ijsrijk 2015 toe.

Stemrecht

In onze statuten is opgenomen dat alleen leden die aanwezig zijn bij de Algemene Leden Vergadering kunnen stemmen. Schriftelijke stemmingen worden niet meegenomen (artikel 12 van de statuten)

Toelichting samenwerking Friesche IJsbond en Vereniging

In onze meest recente ledenbrief wordt een toelichting gegeven op de samenwerkingsovereenkomst tussen de Friesche IJsbond en onze Vereniging. De IJsbond en de Vereniging hebben eerder dit jaar een aantal gesprekken gevoerd om te komen tot een duidelijke taakverdeling en dat op papier vastgelegd. Belangrijk hierbij is dat de werkzaamheden van zowel de IJsbond als onze vereniging niet veranderen, alleen nu wel goed op papier staan. Heel kort samengevat is de taakverdeling als volgt: de IJsbond gaat over het ijs in Fryslân tot het moment van vooraankondiging voor een Elfstedentocht. Vanaf dat moment is de Vereniging verantwoordelijk voor het ijs op de route van de tocht, en niet langer de IJsbond. Lees meer

Vereniging de Friesche Elf Steden onderzoekt mogelijkheid om alle leden te laten starten bij Elfstedentocht

De Koninklijke Vereniging de Friesche Elf Steden gaat komend jaar onderzoeken of het mogelijk is om alle leden bij een Elfstedentocht te laten starten. Op dit moment kunnen slechts de leden met startrecht aan elke Elfstedentocht starten en hebben de leden met een startkans slechts in een even of oneven jaar die kans. Met het nieuwe beleid zou het verschil tussen leden met startkans en leden met startrecht vervallen en kan elk lid meedoen. Voorzitter Wiebe Wieling van de Vereniging maakte dat vanochtend bekend. Alle leden ontvangen vandaag (vrijdag 14 november) de Ledenbrief waarin het voornemen verder wordt toegelicht. Het voorstel wordt besproken op de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging in december. Lees meer

Laatste Nieuws

Lees hier de nieuwste berichten van de Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden. Lees meer
Terug naar boven