Menu

Agenda Algemene Ledenvergadering – 10-12-2022 – 11.00 uur

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Wij nodigen u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering van de vereniging, die dit jaar plaats zal vinden op zaterdag 10 december in het WestCord WTC Hotel in Leeuwarden. Tevens is de vergadering online te volgen via uw persoonlijke pagina op onze website https://leden.elfstedentocht.frl/

Opmerkingen, vragen of anderszins naar aanleiding van de agenda en de bijbehorende stukken kunt u vóór maandag 5 december via email secretariaat@defriescheelfsteden.nl doorgeven.

De Elfstedenbrief november 2022 ontvangt u via de mail, tenzij u aan heeft gegeven deze per post te willen ontvangen.

Datum:                  zaterdag 10 december 2022

Tijd:                       Ontvangst vanaf 10.15 uur. Aanvang 11.00 uur

Locatie:                 WestCord WTC Hotel, zaal New York

                              Heliconweg 52, 8914 AT Leeuwarden, parkeren kan op parkeerterrein B2 en B3

 AGENDA

 1. Opening door de voorzitter
 2. Notulen Algemene Ledenvergadering 11 december 2021 (zie de Elfstedenbrief november 2022 die u terug kunt vinden door in te loggen op uw persoonlijke pagina)
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Uitkomsten bestuursoverleg
 5. Jaarrekening over verenigingsjaar 2021/2022 (zie de Elfstedenbrief november 2022 die u terug kunt vinden door in te loggen op uw persoonlijke pagina)
 6. Verantwoording door de financiële commissie
 7. Verkiezing van de leden van de financiële commissie
 8. Verkiezing bestuursleden

Sytse Prins is reglementair aftredend en stelt zich herkiesbaar. Het bestuur beveelt zijn herverkiezing bij de ledenvergadering aan.

 Oeds de Jager is reglementair aftredend maar is niet herkiesbaar. Het bestuur draagt Gooitzen Boonstra voor bij de ledenvergadering als penningmeester van het bestuur. Gooitzen Boonstra, afkomstig uit Heerenveen, is werkzaam als accountant, bestuurder bij een middelgrote accountantsorganisatie. In zijn vrije tijd schaatst Gooitzen recreatief en is hij een fervente zeiler.

Oeke Mulder is tussentijds aftredend   Het bestuur draagt Jessica Gerretzen voor bij de ledenvergadering als bestuurslid veiligheid. Jessica Gerretzen, afkomstig uit Sneek, is werkzaam als strategisch adviseur openbare orde en veiligheid. Daarnaast heeft ze binnen de afdeling crisisbeheersing van de veiligheidsregio Fryslân de rol van hoofd taakorganisatie publieke zorg vervult.

Gooitzen en Jessica hebben al een groot deel van het afgelopen verenigingsjaar meegelopen om de overdracht zo soepel mogelijk plaats te laten vinden. 

 1. Begroting verenigingsjaar 2022-2023 (zie Elfstedenbrief november 2022)
 2. Duurzaamheid
 3. Rondvraag
 4. Sluiting

 Pauze

 1. Wilfried de Jong interviewt Sven Kramer. Alhoewel Sven Kramer naar alle waarschijnlijkheid geen introductie behoeft hier een opsomming van zijn prestaties: Sven is een voormalig langebaanschaatser. Hij is drievoudig olympisch kampioen op de 5000 meter, enkelvoudig olympisch kampioen ploegenachtervolging, negenvoudig wereldkampioen allround en tienvoudig Europees kampioen allround. Daarnaast werd hij achtmaal wereldkampioen op de 5000 en vijfmaal op de 000 meter. Hij werd ook achtmaal wereldkampioen op de ploegenachtervolging.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden

 

Pieter-Jan Varekamp, secretaris

Terug naar boven