Menu

Agenda digitale Algemene Ledenvergadering – 11-12-2021 – 11.00 uur

Vanwege de beperkende maatregelen omtrent het coronavirus  vindt de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 11 december helaas weer alleen digitaal plaats. Om deze vergadering bij te wonen dient u in te loggen op uw persoonlijke pagina op onze website.

Agenda:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Notulen Algemene Ledenvergadering 14 december 2020 (zie Elfstedenbrief november 2021*)
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Jaarrekening over verenigingsjaar 2020/2021 (zie Elfstedenbrief november 2021*)
 5. Verantwoording door de financiële commissie
 6. Verkiezing van de leden van de financiële commissie
 7. Begroting verenigingsjaar 2021-2022 (zie Elfstedenbrief november 2021*)
 8. Verkiezing bestuursleden

Pieter-Jan Varekamp is reglementair aftredend en stelt zich herkiesbaar. Het bestuur beveelt zijn herverkiezing bij de ledenvergadering aan.

 1. Duurzaamheid
 2. Terugblik afgelopen winter
 3. Rondvraag
 4. Sluiting zakelijke gedeelte Algemene ledenvergadering
 5. Herbert Dijkstra, oud-schaatser en verslaggever, interviewt de winnaars van de wedstrijd van 1997, Henk Angenent en Klasina Seinstra over hun belevenissen tijdens de wedstrijd van 1997.

* De Elfstedenbrief November 2021 kunt u terugvinden op uw persoonlijke pagina

 

 

 

 

Terug naar boven