Menu

ALV 8 december 2018

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

 

Wij nodigen u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering van de vereniging, die dit jaar plaats zal vinden op zaterdag 8 december in het WTC HOTEL in Leeuwarden.

Datum: zaterdag 8 december 2018

Tijd: Ontvangst vanaf 10.15 uur. Aanvang 11.00 uur

Locatie: WTC/Westcord HOTEL, zaal New York, Heliconweg 52, 8914 AT Leeuwarden, parkeren kan op parkeerterrein B2 en B3

 AGENDA

  1. Opening door de voorzitter
  2. Notulen Algemene Ledenvergadering 9 december 2017 (zie Elfstedenbrief november 2018)
  3. Ingekomen stukken en mededelingen
  4. Jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening) over verenigingsjaar 2017/2018 (zie Elfstedenbrief november 2018)
  5. Rapport van de financiële commissie
  6. Verkiezing van de leden van de financiële commissie
  7. Begroting verenigingsjaar 2018-2019 (zie Elfstedenbrief november 2018)
  8. Verkiezing bestuursleden, Wim Kimsma en Immie Jonkman zijn reglementair aftredend en stellen zich herkiesbaar. Het bestuur beveelt hun herverkiezing bij de ledenvergadering aan.
  9. IJsmeet app
  10. Rondvraag

 Pauze

 11. Gastspreker is Maarten van der Weijden

 12. Sluiting

Met vriendelijke groet,

Bestuur Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden

Pieter-Jan Varekamp, secretaris

 

Terug naar boven