Menu

ALV 12 december 2020

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

 

Wij nodigen u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering van de vereniging, die dit jaar online plaats zal vinden op zaterdag 12 december. Wilt u zo vriendelijk zijn uw deelname aan de online vergadering voor dinsdag 8 december te melden via email: secretariaat@defriescheelfsteden.nl U ontvangt dan uiterlijk vrijdag 11 december de inloggegevens.

Opmerkingen, vragen of anderszins naar aanleiding van de agenda en de bijbehorende stukken kunt u voor dinsdag 8 december via email secretariaat@defriescheelfsteden.nl doorgeven.

Datum:           zaterdag 12 december 2020

Tijd:                Aanvang 11.00 uur

 

AGENDA

  1. Opening door de voorzitter
  2. Notulen Algemene Ledenvergadering 14 december 2019 (zie Elfstedenbrief november 2020)
  3. Ingekomen stukken en mededelingen
  4. Jaarrekening over verenigingsjaar 2019/2020 (zie Elfstedenbrief november 2020)
  5. Verantwoording door de financiële commissie
  6. Verkiezing van de leden van de financiële commissie
  7. Begroting verenigingsjaar 2020-2021 (zie Elfstedenbrief november 2020)
  8. Verkiezing bestuursleden

Oeke Mulder, Joost de Graaf, Jan Bakker, Oeds de Jager en Wiep Schuurmans zijn reglementair aftredend en stellen zich herkiesbaar. Het bestuur beveelt hun herverkiezing bij de ledenvergadering aan.

  1. Rondvraag
  2. Sluiting

Met vriendelijke groet,

Bestuur Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden

Pieter-Jan Varekamp, secretaris

 

Terug naar boven