Menu

ALV 9 december 2017

Zaterdag 9 december 2017 vindt weer de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging plaats. Hieronder vindt u de agenda:

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Wij nodigen u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering van de vereniging, die dit jaar plaats zal vinden op zaterdag 9 december in het WTC HOTEL in Leeuwarden.

Datum:            zaterdag 9 december 2017

Tijd:                 Ontvangst vanaf 10.15 uur. Aanvang 11.00 uur

Locatie:           WTC HOTEL, zaal New York

                        Heliconweg 52, 8914 AT Leeuwarden, parkeren kan op parkeerterrein B2 en B3

 

AGENDA

  1. Opening door de voorzitter
  2. Notulen Algemene Ledenvergadering 10 december 2016 (zie Elfstedenbrief november 2017)
  3. Ingekomen stukken en mededelingen
  4. Jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening) over verenigingsjaar 2016/2017 (zie Elfstedenbrief november 2017)
  5. Rapport van de financiële commissie
  6. Verkiezing van de leden van de financiële commissie
  7. Begroting verenigingsjaar 2017-2018 (zie Elfstedenbrief november 2017)
  8. Lidmaatschapsrecht voor 16- en 17 jarigen (zie Elfstedenbrief november 2017)
  9. Veiligheid op het ijs
  10. Verkiezing bestuursleden (zie Elfstedenbrief  november 2017/ Rooster van Aftreden)

Hein Dijkstra is reglementair aftredend maar is niet herkiesbaar. Het bestuur draagt Pieter-Jan Varekamp voor bij de ledenvergadering. Pieter-Jan heeft al een groot deel van het afgelopen verenigingsjaar meegelopen om de overdracht zo soepel mogelijk plaats te laten vinden. Pieter-Jan Varekamp, afkomstig uit Drachten, is in het dagelijks leven voorzitter directieteam van Univé Stad en Land

11. Rondvraag

12. Uitreiking certificaat 5 kruisjes

 

Pauze

13. Gastspreker

14. Sluiting

Terug naar boven