Menu

Lid worden

Iedereen van 16 jaar* en ouder die goed kan schaatsen en van wie verwacht mag worden dat hij of zij de tocht daadwerkelijk volbrengt, kan lid worden van Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden. De schaatskwaliteiten van het kandidaat-lid moeten door twee leden van de Vereniging in een schaatsvaardigheidsverklaring worden onderschreven.

* Voor 16- en 17 jarigen geldt dat zij naast de schaatsvaardigheidsverklaring, een handtekening van hun wettelijk vertegenwoordigers nodig hebben op het aanmeldformulier.

Het bestuur heeft besloten dat met ingang van de van winter 2015/2016  alle rijdende leden bij een eerstvolgende Elfstedentocht kunnen starten. Dit geldt voor leden die voor 1 juni 2014 rijdend lid waren van de Vereniging. Aanmeldingen na deze datum worden op de wachtlijst geplaatst en stromen in op vrijvallende plaatsen in het ledenbestand. De jaarlijkse doorstroming vindt plaats in begin oktober.

Klik hier om het aanmeldformulier te downloaden.

In dit bestand zitten de volgende documenten:

  • welkomsbrief
  • aanmeldformulier
  • doorlopende SEPA machtiging (automatische incasso)
  • schaatsvaardigheidsverklaring
  • toestemmingsformulier jeugdleden (16- en 17 jarigen)

U kunt de formulieren uitprinten, invullen en met een recente pasfoto per post verzenden aan:

Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden
Postbus 569
8901 BJ  Leeuwarden.

Bij het ontbreken van één van genoemde documenten (dus ook de pasfoto) wordt u niet ingeschreven. Natuurlijk stellen wij u hiervan op de hoogte en wordt u alsnog in de gelegenheid gesteld om de ontbrekende stukken naar ons toe te sturen.

Heeft u verder nog vragen over het lidmaatschap of aanmeldprocedure,  dan kunt u een mail sturen naar info@defriescheelfsteden.frl onder vermelding van ‘aanmelding lidmaatschap’.

 

Contributie

De contributie wordt jaarlijks in oktober geïnd. De contributie bedraagt:

Voor rijdende leden€ 12,50
Voor leden op wachtlijst€  6,00
Voor niet-rijdende leden€  6,00
Nieuwe leden betalen eenmalig administratiekosten van € 11,35.
Terug naar boven