Menu

Lidmaatschap

De Vereniging heeft het afgelopen jaar onderzocht of het mogelijk is om alle leden bij een Elfstedentocht te laten starten. Daarbij is duidelijk geworden dat dat zo is. Vanaf de winter 2015/2016 kan iedereen die lid was op 1 juni 2014 starten tijdens de eerstvolgende Elfstedentocht. Aanmeldingen na 1 juni worden geplaatst op een wachtlijst en stromen in in openvallende plaatsen in het ledenbestand.

Tot deze winter was het nog zo dat slechts de leden met startrecht te allen tijden mogen starten en de leden met een startkans slechts in een even of oneven jaar. Met het nieuwe beleid is het verschil tussen leden met startkans en leden met startrecht vervallen en kan elk lid meedoen.

De afgelopen jaren is het bestuur veelvuldig bevraagd op haar leden- en startbeleid. Met name de onzekerheid bij de groep startkansers, die dus gekoppeld zijn aan een even of oneven jaar, is groot. Het uitgangspunt daarbij was altijd het bestuursbesluit uit 1997, dat het leden- en startbeleid na de eerstvolgende Elfstedentocht opnieuw zou worden bekeken. Het bestuur heeft vorig jaar besloten het beleid echter dit jaar opnieuw onder de loep te nemen. Het afgelopen jaar heeft het bestuur de zaken goed afgewogen en ook gesproken met diverse partners. Het bestuur heeft tijdens de Algemene Ledenvergadering in december 2014 de leden voorgelegd om de mogelijkheid om alle leden te laten starten verder te onderzoeken. De leden stemden unaniem voor dit voorstel.

Er zijn een aantal overwegingen waarom het bestuur van mening is dat een gewijzigd beleid op dit moment past:

 • de komst van de nieuwe ijshal in Leeuwarden bij het WTC, waar vanaf 2015 de eventuele in- en uitschrijving van de deelnemers plaatsvindt. Dit zorgt voor beduidend minder logistieke problemen dan de in- en uitschrijving op de voormalige locatie (vliegbasis Leeuwarden);
 • de ervaringen bij andere tochten de afgelopen jaren met meer dan 50.000 deelnemers over 15 cm ijs en de vergelijkingsmogelijkheden met onze situatie;
 • de kennis over de draagkracht van goed ijs is verbeterd;
 • een inschrijven die nagenoeg waterdicht is en gebruik van andermans startkaart nagenoeg uitsluit;
 • gebruik van herkenningsmiddelen (o.a. hesjes), waardoor zwartrijden direct herkenbaar wordt en daarmee ingrijpen door onze organisatie mogelijk maakt (naast de sociale controle), waardoor het aantal zwartrijders sterkt wordt terug gebracht

Daarnaast zijn er een aantal wijzigingen door te voeren die een aangepast leden- en startbeleid mogelijk maken:

 • een gewijzigde startprocedure:
  • meer groepen,
  • een pauze na de eerste helft van de startgroepen om de spreiding van deelnemers te bevorderen,
  • ietwat aanpassen van de starttijden, zonder grote gevolgen
 • alternatief bij start aan Zwettehaven door eventueel extra pontonbrug over Van Harinxmakanaal, afhankelijk van ijscondities,
 • gewijzigde stempelprocessen bij de stempelposten door bijvoorbeeld veranderde opstellingen en meerdere stempelposten op het ijs en, in combinatie met klúnplekken, op de wal te plaatsen
 • routeaanpassingen door alternatieve routes te prepareren, daar waar nodig .

De Vereniging heeft op dit moment zo’n 30.000 leden.

 

Opzeggen van het lidmaatschap

U kunt het lidmaatschap alleen schriftelijk opzeggen. Stuur hiervoor een brief of een e-mail met daarin uw naam, adres en uw lidnummer naar de vereniging. De adresgegevens vindt u onder aan de website. Het opzeggen dient u twee maanden voor de jaarlijkse inning van de contributie aan ons door te geven; dus vóór 1 augustus.

Terug naar boven