Menu

Versierselen

Elfstedenkruisje als onderscheiding Nederlandse Particuliere Organisaties

Betreft besluit Militaire Draagvolgorde Onderscheidingen: miniatuurversiersel ten behoeve van ‘grootmodelopmaak’ en baton ten behoeve van galajurk, cocktailjurk, rokkostuum en smoking.

Zoals u weet, hebben we als bestuur in december 2012 indringend van gedachten gewisseld over het wel en wee van de mogelijkheid ons ‘kruisje’ te laten erkennen en te laten opnemen in het register Onderscheidingen Nederlandse Particuliere Organisaties.

Om zeker te staan in onze afweging hebben we de Algemene Ledenvergadering geconsulteerd over dit voornemen. De uiterst positieve reactie van de ALV heeft gezorgd voor verdere stappen.

Het gaat om een onderscheiding die valt onder de verantwoordelijkheid van de Kanselier der Nederlandse Orden; deze wordt bekrachtigd door de regering via de minister van Binnenlandse Zaken en de minister van Defensie.

Uiteindelijk hebben we het besluit genomen en hebben 3500 leden deze onderscheiding besteld en ook ontvangen.

Nu hebben we ook besloten een miniatuurversiersel ten behoeve van de in de titel genoemde kledij aan te bieden. Daarom een opsomming van de besluitelementen:

 • Bij het volbrengen van een tocht gebruiken wij ons bestaande kruisje .
 • Voor het draaginsigne is, zoals bekend een nieuw ‘klein’ kruisje ontworpen. Dit draaginsigne kon besteld worden in 2013 en 2014. Op dit moment worden er geen nieuwe aanvragen meer in behandeling genomen. Wel kunt u kenbaar maken via het emailadres elfstedenkruis@defriescheelfsteden.nl dat u belangstelling heeft voor het draaginsigne. Het bestuur houdt het aantal belangstellenden in de gaten en besluit op een gegeven moment of zij nog een bestelronde t.b.v. het draaginsigne zullen inzetten.
 • En voor het (nieuwe) miniatuurversiersel gebruiken we het door de koning gedragen model, conform de voorschriften.
 • We gebruiken het – reeds op de ALV gepresenteerde – lint als basis voor de diverse varianten.
 • Als Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden zijn we verantwoordelijk voor het uitreikversiersel, het draaginsigne en het miniatuurversiersel.
 • Koninklijke Begeer draagt naast de zorg voor het uitreikversiersel ook de verantwoordelijkheid voor het miniatuurversiersel.
 • We geven in deze informatie aan dat onze leden en oud-leden die de tocht volbracht hebben zich voor het miniatuurversiersel kunnen opgeven via de website van de vereniging (www.elfstedentocht.nl) door middel van een invulformulier; dit onder verantwoordelijkheid van de ledenadministratie. De ledenadministratie controleert en vinkt af en geeft dit door aan Koninklijke Begeer, die het vervolgens afhandelt. Het miniatuurversiersel met lint wordt eenmalig verstrekt en geldt dus voor alle tot nu toe gereden tochten. Dit resultaat werkt ook door naar de komende 16de tocht.
 • Het miniatuurversiersel kon besteld worden in de periode van 1 maart 2016 tot 15 juni 2016. Op dit moment worden er geen nieuwe aanvragen meer in behandeling genomen. Wel kunt u kenbaar maken via het emailadres elfstedenkruis@defriescheelfsteden.nl dat u belangstelling heeft voor het miniatuurversiersel. Het bestuur houdt het aantal belangstellenden in de gaten en besluit op een gegeven moment of zij nog een bestelronde t.b.v. het miniatuurversiersel zullen inzetten.
 • De verstrekking per lid is eenmalig; verlies of diefstal wordt conform vigerend beleid niet gecompenseerd.
 • Lint en draaginsignes worden niet postuum verstrekt.
 • Inzake de 16de (en volgende) tocht(en) ontvangen alle geregistreerde uitrijders ook een draaginsigne en een oorkonde (dus naast het kruisje met lint).

 

Terug naar boven